ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์กู้ชีพ อบต.แม่แดด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
720
เดือนที่แล้ว
2,411
ปีนี้
26,744
ปีที่แล้ว
19,919
ทั้งหมด
97,910
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142EIT


-:- รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อเกษตรที่ได้รับความช่วยเหลือ 
-:- ประกาศเลือกตั้งนายก 
-:- ประกาศเลือกตั้งสมาชิก 
-:- ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564  
-:- ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และบัญชีกำหนดราคาประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด เข้ารับเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไ
คระกรรมการได้เข้าตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วงล้อ บริเวณสวนนายสมชัย บ้านแม
คณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายใจ ถึงหน้าโรงเรียน หมู่ 4 บ้านแม่
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้าน
โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน ห้วยปู หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านโป๊กกะโหล้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านแม่ตะละใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ผาปู หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านโป๊กกะโหล้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 เชื่อบ้านแม่ตะละเหนือ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด 
-:- ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน ห้วยปู หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านโป๊กกะโหล้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564- เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านนะโน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนต่างๆ 

บูเดอช่า บ้านใกล้ชิดดวงดาว โฮมสเตย์


ระบบงานต่างๆระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจไฟฟ้าร้องเรียนร้องทุกข์สถิติอุบัติเหตุคู่มือประชาชนอีเมล์ลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น = กระทรวงมหาดไทย = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) = ICT = สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ = สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = ออมสินกรุงไทยธกสกรมจัดหางานประกันสังคมคลังข่าวมหาดไทยกรมพัฒนาธุรกิจกรมสรรพากร = จังหวัดเชียงใหม่ : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ