ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 052-005998

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
747
เดือนที่แล้ว
1,195
ปีนี้
4,534
ปีที่แล้ว
15,137
ทั้งหมด
40,218
ไอพี ของคุณ
18.207.129.82

ลำดับรายการวันที่
1สภาตำบลท้องถิ่น พ.ศ 25371 ก.ค. 2562
2ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 25861 ก.ค. 2562
3รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ พ.ศ. 25601 ก.ค. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง กหารงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา1 ก.ค. 2562
5ระบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 25391 ก.ค. 2562
6ภาษีบำรุ่งท้องถิ่น พ.ศ. 25081 ก.ค. 2562
7พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 25471 ก.ค. 2562
8บำเหน็จบำนาญข้าราการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 25561 ก.ค. 2562
9ชื่อเสนอข้อบัญยญัติท้องถิ่น พ.ศ.25421 ก.ค. 2562
10เงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 25621 ก.ค. 2562
11เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25091 ก.ค. 2562
12ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25601 ก.ค. 2562
13ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 25611 ก.ค. 2562
14กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 25581 ก.ค. 2562
15การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25421 ก.ค. 2562
16การประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 25621 ก.ค. 2562
17การประเมินภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ. 25501 ก.ค. 2562
18การประเมินภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ. 25491 ก.ค. 2562
19การประเมินภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ. 25481 ก.ค. 2562
20การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25421 ก.ค. 2562

12  >> >|