ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 052-005998

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
747
เดือนที่แล้ว
1,195
ปีนี้
4,534
ปีที่แล้ว
15,137
ทั้งหมด
40,218
ไอพี ของคุณ
18.207.129.82
นายทองใบ พรมมิมาลา
ประธานสภา

นายชยุตม์ อร่ามคีรีพนา
รองประธานสภา

นายอนุชิต อินต๊ะหล่อ
เลขานุการสภา

นายบุญธรรม เงินทองเกิดดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายพอดี อัศวรการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายวงศธร ทูมอแก่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายชยุตม์ อร่ามคีรีพนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสีวัน ไพรลักษณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายชุมศักดิ์ สิทธิ์คงเชื้อ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายทองใบ พรมมิมาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายดิเก๊ะโพ สมบูรณ์มากทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายทูพะ ทูมอแก่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายวันชัย แซ่โซ้ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายบริสุทธิ์ อนุภาพทรงกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายเครา แซ่เฒ่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายสมชาย ย่านเจริญกิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายสามารถ พนาสันติกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8