ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์กู้ชีพ อบต.แม่แดด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
131
เดือนที่แล้ว
2,252
ปีนี้
13,624
ปีที่แล้ว
19,919
ทั้งหมด
84,790
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50

1
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

.

31 พฤษภาคม 2565

โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

.

17 กันยายน 2564

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ของ อบต.แม่แดด ประจำปีงบประมาณ 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

.

15 กันยายน 2564

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th
07 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

13 เมษายน 2560

กิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

05 เมษายน 2560

อบต.แม่แดดเคลื่อนที่พบประชาชน วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ บ้านแม่ตะละใต้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th
อบต.แม่แดดเคลื่อนที่พบประชาชน วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ บ้านแม่ตะละใต้ โดยร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิเพื่อการการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
25 มกราคม 2560

วมกันกำหนดทิศทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทำกิน นำไปสู่การป้องกันหมอกควันและการทำลายทรัพยา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th
เมื่อไม่นานมานี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดดได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมตำบลแม่แดด ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทำกิน นำไปสู่การป้องกันหมอกควันและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้หลักการ การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
31 ตุลาคม 2559

งาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าและของดีอำเภอกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่7 วันที่ 4 -6 มีนาคม 2559,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

07 มีนาคม 2559

อบต.แม่แดด เคลื่อนที่พบประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th
อบต.แม่แดด เคลื่อนที่พบประชาชน ร่ามกับ กศน.ตำบลแม่แดด และเครื่อข่าย ออกให้ความรู้ป้องกันไฟป่า แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว
24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการอบรมเตรียมความสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เตรียมความพร้อมให้ผู้นำชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี 2559-2561 ปีงบประมาณ 2558,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

24 กุมภาพันธ์ 2559

งานกีฬา อบต.ประจำปี 2558,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด,maedad.go.th

24 กุมภาพันธ์ 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)