ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์กู้ชีพ อบต.แม่แดด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,377
เดือนที่แล้ว
1,781
ปีนี้
20,625
ปีที่แล้ว
19,919
ทั้งหมด
91,791
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน27 เม.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.256429 เม.ย. 2565
3การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต14 ก.ค. 2563
4บัญชีสรุปโครงการกิจกรรม บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313 ก.ค. 2563
5บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313 ก.ค. 2563
6บัญชีโครงการกิจกรรมงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313 ก.ค. 2563
7บัญชีจำนวนครุภัณฑ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313 ก.ค. 2563
8ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด1 ธ.ค. 2562
9นโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ1 ธ.ค. 2562

1