ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
1,298
เดือนที่แล้ว
1,504
ปีนี้
13,976
ปีที่แล้ว
15,137
ทั้งหมด
49,660
ไอพี ของคุณ
54.234.191.202


-:- ประกาศเลือกตั้งนายก 
-:- ประกาศเลือกตั้งสมาชิก 
-:- ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 
-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564  
-:- ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และบัญชีกำหนดราคาประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร 
-:- ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
กิจกรรม อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
กิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
อบต.แม่แดดเคลื่อนที่พบประชาชน วันที่ 24 มกราคม 2560 ณ บ้านแม่ตะละใต้
วมกันกำหนดทิศทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทำกิน นำไปสู่การป้องกันหมอกควันและการทำลายทรัพยา
งาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าและของดีอำเภอกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่7 วันที่ 4 -6 มีนาคม 2559
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ห้วยปู หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านแม่ตะละใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ผาปู หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านโป๊กกะโหล้ง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 เชื่อบ้านแม่ตะละเหนือ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด 
-:- ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านนะโน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ด้วยวิธีประกว 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด บ้านแม่ตะละมัง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ย่อมบ้านแม่ตะละกลางเชื่อมแม่ตะละใต้ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนต่างๆ 

บูเดอช่า บ้านใกล้ชิดดวงดาว โฮมสเตย์


ระบบงานต่างๆระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจไฟฟ้าร้องเรียนร้องทุกข์สถิติอุบัติเหตุคู่มือประชาชนอีเมล์ลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น = กระทรวงมหาดไทย = ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) = ICT = สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ = สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. = ออมสินกรุงไทยธกสกรมจัดหางานประกันสังคมคลังข่าวมหาดไทยกรมพัฒนาธุรกิจกรมสรรพากร = จังหวัดเชียงใหม่ : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ